Thiết bị kiểm định Taximet
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 10:48'- 2764 Lượt xem

- Thiết bị kiểm định Taximet lưu động

- Thiết bị kiểm định Taximet Cố định

Xuất xứ: Việt Nam

Cấp chính xác: 0.5

Sử dụng cho xe 4 chỗ đến 12 chỗ