Thiết bị kiểm định Taximet
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:48'- 2551 Lượt xem

- Thiết bị kiểm định Taximet lưu động

- Thiết bị kiểm định Taximet Cố định

Xuất xứ: Việt Nam

Cấp chính xác: 0.5

Sử dụng cho xe 4 chỗ đến 12 chỗ