Lò chuẩn nhiệt độ
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:46'- 3026 Lượt xem

Thiết bị chính xác, ổn định cao. Sử dụng để kiểm các loại nhiệt kế TC, RTD, PT100.
- Đo mV, mA, Resistance
- Giải nhiệt: 50 – 650 oC
- Độ phân giải: 0.1  oC
- Độ ổn định: 0.05  oC
- Thời gian nóng max: 20 phút