Thiết bị kiểm áp suất
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 10:43'- 2572 Lượt xem

- Giải đo: 0 – 200 Bar
- Bù nhiệt: 0 – 50 oC
- Cấp chính xác: ±0.05% + 1 số
- Đo dòng: 25/50 mA
- Đo áp: 0 – 30 VDC
Sử dụng pin sạc, AC 220