Bộ kiểm công tơ 3 pha đa năng
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 10:33'- 2956 Lượt xem

- Cấp chính xác : 0.05/0.1
- Giải tần số: 45 – 65Hz
- Điện áp vào: 10 – 450V
- Dòng điện vào :
- Dây dẫn : 0 – 5A
 - Kìm đo dòng : 0 – 800A
- Cấp chính xác đo
- Điện áp: 0.05% - 0.1%
- Dòng điện: 0.05% - 0.1% (dây dẫn)
- Dòng điện 0.5% (kìm đo dòng)
- Tần số : 0.02% - 0.05%
 Màn hình hiển thị biểu đồ vectơ và phân biệt pha/đường dây
Máy tính tích hợp trên thiết bị sử dụng main CPU5x86, bàn phím chuẩn 86 phím, màn hình LCD màu 11.3’.