Bàn kiểm công tơ lưu động 1 pha
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 10:31'- 2772 Lượt xem

- Cấp chính xác : 0.2
- Công tơ chuẩn cấp : 0.1
- Điện áp ra : 0 – 220V
- Giải điều chỉnh : 0 – 120%
- Dòng điện ra : 0 – 60A
- Giải điều chỉnh : 0 – 120%
- Tần số : 45.0 – 65.0 Hz
- Sự ổn định nguồn : <0.1%            
- Độ méo sóng : <0.5%
- Nguồn cung cấp : 180~240V