Bàn kiểm công tơ điện 1 pha, 3 đến 48 vị trí
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:30'- 3839 Lượt xem

- Cấp chính xác : 0.2
- Công tơ chuẩn cấp : 0.1
- Điện áp ra : 0 – 240V
- Bước chỉnh nhỏ nhất: 0.1V
- Dòng điện ra : 0.15 - 100A
- Bước chỉnh nhỏ nhất: 0.1A
- Tần số : 50 ±2Hz
- Pha U/I: -90’, -0’, 90’
- Sự ổn định nguồn : <0.2%          
- Độ méo sóng : <2%
- Sai số chỉ thị: ± 19.99%
- Nguồn cung cấp : 3x220V/380V±10%