Pipet chuẩn kim loại
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 10:07'- 2597 Lượt xem

Bộ chuẩn kim loại: kiểu PiPet
-
Hàng mới 100%
- Vật liệu chế tạo: Inox
- Độ không đảm bảo đo: <  0,02%
- Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.