Pipet chuẩn kim loại
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 10:07'- 2225 Lượt xem

- Vật liệu chế tạo: Inox
- Sai số: <  0,02%