Pipet chuẩn kim loại
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:07'- 2089 Lượt xem

- Vật liệu chế tạo: Inox
- Sai số: <  0,02%