Bình chuẩn di động kiểm định/ kiểm tra đồng hồ nước BKNDD 15-20
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:04'- 2732 Lượt xem

- Cỡ đồng hồ kiểm định/kiểm tra: 15-20; cấp A,B,C.
- Gá lắp đồng hồ kiểm định/kiểm tra: ống nối mềm. 
- Chỉ thị: Hộp điện tử LK 51-V02, nguồn điện lưới 220V
- Thiết bị chuẩn: Bình chuẩn 10L và 70L có thang đo
- Vật liệu: Thép không rỉ và vật liệu không rỉ.
- Thiết bị được lắp đặt trên khung có bánh xe
- Nguồn nước: lấy trực tiếp từ đường ống lắp đặt đồng hồ kiểm định/kiểm tra.