Bộ ca đong
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 09:47'- 1497 Lượt xem

- Phạm vi đo: (0,25; 0,5; 1; 2,5,10)L
- Kiểu: thang đo hoặc chảy chàn                      
- Cấp chính xác: 0.5
- Vật liệu chế tạo: Inox