Bình chuẩn kim loại hạng 1,
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 09:45'- 5789 Lượt xem

Bình chuẩn kim loại hạng 1 từ 1L đến 200L
- Kiểu: Thang đo
- Độ không đảm bảo đo:< 0,02 %
- Vật liệu chế tạo: Inox 
- Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền