Bình chuẩn kim loại hạng 1,
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 09:45'- 5416 Lượt xem

- Kiểu: Thang đo
- Độ không đảm bảo đo:< 0,02 %
- Vật liệu chế tạo: Inox