Bình chuẩn kim loại hạng 2, V20 = 20L
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 10:38'- 2023 Lượt xem

- Phạm vi thang đo: ±1%V20
- Giá trị chia độ: 0,1%V20
- Cấp chính xác : 0,1
- Vật liệu chế tạo: Inox 100%