Bộ bình chuẩn kim loại hạng 2
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 10:33'- 3102 Lượt xem

Bộ bình chuẩn kim loại hạng 2  từ 1L đến 5000L, CCX: 0,05
Mục đích: dùng để kiểm tra cột đo xăng dầu, Xi téc ô tô, ca đong, thùng đong.
Dung tích danh định Vn: 1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000, 5000 L
Vật liệu chế tạo : Inox SUS 304
Kiểu: Chảy tràn/ Thang đo chia độ
Phạm vi chia độ: ± 0,5 % Vn
Các thông số khác: Theo ĐLVN 310:2016
Cấp chính xác: ≤0,05
Đơn vị khắc độ: mL hoặc % sai số
Giá trị độ chia: ≤0,05 % Vn
Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn chuẩn đo lường