Bình chuẩn kim loại hạng 2, V20 = 2L
Đăng ngày 25-06-2013 Lúc 09:33'- 1787 Lượt xem

- Phạm vi thang đo: ±1%V20
- Giá trị chia độ: 0,1%V20
- Cấp chính xác : 0,1
- Vật liệu chế tạo: Inox 100%